Wydrukuj i wypełnij:

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
Or.I./01 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Karta usług (plik PDF - 132,00 KB)
Wniosek (plik PDF - 1,19 MB)
Wypełnij online
Or.I./02 Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Karta usług (plik PDF - 133,00 KB)
Wniosek (plik PDF - 1,19 MB)
Wypełnij online
Or.I./03 Wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Karta usług (plik PDF - 134,00 KB)
Wniosek (plik PDF - 1,19 MB)
Wypełnij online
Or.I./04 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencja działalności gospodarczej Karta usług (plik PDF - 127,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 39,00 KB)
Or.I./05 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Karta usług (plik PDF - 1,19 MB)
Wniosek (plik DOC - 82,50 KB)
Or.I./06 Zezwolenie na jednorazową sprzedaż piwa na imprezach organizowanych na terenie gminy Karta usług (plik PDF - 124,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 83,50 KB)
Or.I./08 Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką Karta usług (plik PDF - 128,00 KB)
Wniosek A (plik DOC - 154,00 KB)
Or.I./10 Wznowienie/zawieszenie działalności gospodarczej Karta usług (plik PDF - 160,00 KB)
Wniosek (plik PDF - 1,19 MB)
Zawieszenie - wypełnij online
Wznowienie- wypełnij online

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU CEIDG-1 (plik PDF - 393,00 KB)

Na górę