Wydrukuj i wypełnij:

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
Or.I./01 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Karta usług (plik DOCX - 38 KB)
Wniosek (plik PDF - 1,2 MB)
Wypełnij online
Or.I./02 Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Karta usług (plik DOC - 38 KB)
Wniosek (plik PDF - 1,2 MB)
Wypełnij online
Or.I./10 Wznowienie/zawieszenie działalności gospodarczej Karta usług (plik DOC - 39 KB)
Wniosek (plik PDF - 1,2 MB)
Zawieszenie - wypełnij online
Wznowienie- wypełnij online
Or.I./03 Wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Karta usług (plik DOCX - 38 KB)
Wniosek (plik PDF - 1,2 MB)
Wypełnij online
Or.I./04 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencja działalności gospodarczej Karta usług (plik DOC - 99 KB)
Wniosek (plik DOC - 41 KB)
Or.I./05 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Karta usług (plik DOC - 105 KB)
Wniosek (plik DOC - 87 KB)
Or.I./06 Zezwolenie na jednorazową sprzedaż piwa na imprezach organizowanych na terenie gminy Karta usług (plik DOC - 101 KB)
Wniosek (plik DOC - 83 KB)
Or.I./08 Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką Karta usług (plik DOC - 110 KB)
Wniosek (plik PDF - 203 KB)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU CEIDG-1 (plik PDF - 393 KB)

Na górę