Wydrukuj i wypełnij:

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
Or.I./01 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Karta usług
Wniosek

Wypełnij online
Or.I./02 Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Karta usług
Wniosek
Wypełnij online
Or.I./03 Wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Karta usług
Wniosek
Wypełnij online
Or.I./04 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencja działalności gospodarczej Karta usług
Wniosek
Or.I./05 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Karta usług
Wniosek
Wypełnij on-line
Or.I./06 Zezwolenie na jednorazową sprzedaż piwa na imprezach organizowanych na terenie gminy Karta usług
Wniosek
Wypełnij on-line
Or.I./08 Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką Karta usług
Wniosek A 
Wniosek B
Or.I./10 Wznowienie/zawieszenie działalności gospodarczej Karta usług
Wniosek
Zawieszenie - wypełnij online
Wznowienie- wypełnij online
Or.I./11 Oświadczenie alkoholowe Wniosek
Wypełnij on-line
  Pismo ogólne/formularz ogólny Wypełnij on-line

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU CEIDG-1

Na górę