Działalność gospodarcza

biznes.gov.pl

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

Więcej..

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r.

Więcej..

Profil Zaufany

Profil Zaufany  jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Więcej..

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą.

Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez Internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

Portal spełnia też rolę wyszukiwarki danych kontaktowych wszystkich instytucji obsługujących przedsiębiorców. Daje praktyczne instrukcje, jak sobie radzić w biznesie, i umożliwia realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną.

Jednym z najważniejszych funkcjonalności serwisu jest Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl. W Centrum przedsiębiorca nieodpłatnie skorzysta z wiedzy konsultantów i ekspertów, którzy odpowiedzą na pytania z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i informacji.

Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl. Konsultanci Centrum Pomocy odpowiadają na pytania wykorzystując różne kanały komunikacyjne np.: telefon, livechat, automatycznie przez wirtualnego urzędnika lub formularz kontaktowy. Centrum Pomocy jest dostosowane również do obsługi osób niesłyszących. Wszystkie informacje, jak i usługi elektroniczne, dostępne są w języku polskim i angielskim.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Znajdują się w niej informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność w Polsce. Dostęp do tych danych jest bezpłatny - wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://wws.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx i odnaleźć interesującą nas firmę po jej nazwie, numerze NIP, REGON lub KRS.

Od lipca do końca 2011 roku trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach. Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą, dokonać zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia wpisu jako osoba fizyczna może wybrać jeden z trybów postępowania:

  • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie;
  • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line na stronie ceidg.gov.pl i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku);
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny;
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Więcej informacji www.ceidg.gov.pl

Profil Zaufany  jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wykorzystując Profil Zaufany można załatwić sprawy administracyjne (np. wysłać pismo, odwołanie, skargę) drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

 

 

Aby uzyskać Profil Zaufany należy:

  1. założyć konto na portalu Profil Zaufany i złożyć wniosek o potwierdzenie profilu;
  2. potwierdzić wniosek udając się z dowodem osobistym albo paszportem do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego. Punkty potwierdzające znajdują się w: urzędach skarbowych, wojewódzkich, oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsulatach, placówkach bankowych.

W naszej Gminie funkcjonują dwa punkty, które zajmują się potwierdzaniem profilu zaufanego tj.:

  • Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim ul. Żydowska 19, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Grodzisku Mazowieckim, ul. H. Sienkiewicza 45, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Profil zaufany można również potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ponadto jeżeli osoby korzystają z bankowości elektronicznej w bankach: Envelo, ING, Inteligo, Millennium, Banku Pekao, PKO BP, BZ WBK, mBanku, mogą potwierdzić Profil Zaufany za pośrednictwem banków, bez konieczności wizyty w urzędzie.

Więcej informacji pod adresem: https://pz.gov.pl/pz/index

Na górę