Działalność gospodarcza

biznes.gov.pl

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

Więcej..

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r.

Więcej..

Profil Zaufany

Profil Zaufany  jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Więcej..

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą.

Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez Internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

Portal spełnia też rolę wyszukiwarki danych kontaktowych wszystkich instytucji obsługujących przedsiębiorców. Daje praktyczne instrukcje, jak sobie radzić w biznesie, i umożliwia realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną.

Jednym z najważniejszych funkcjonalności serwisu jest Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl. W Centrum przedsiębiorca nieodpłatnie skorzysta z wiedzy konsultantów i ekspertów, którzy odpowiedzą na pytania z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i informacji.

Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl. Konsultanci Centrum Pomocy odpowiadają na pytania wykorzystując różne kanały komunikacyjne np.: telefon, livechat, automatycznie przez wirtualnego urzędnika lub formularz kontaktowy. Centrum Pomocy jest dostosowane również do obsługi osób niesłyszących. Wszystkie informacje, jak i usługi elektroniczne, dostępne są w języku polskim i angielskim.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Znajdują się w niej informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność w Polsce. Dostęp do tych danych jest bezpłatny - wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://wws.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx i odnaleźć interesującą nas firmę po jej nazwie, numerze NIP, REGON lub KRS.

Od lipca do końca 2011 roku trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach. Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą, dokonać zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia wpisu jako osoba fizyczna może wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie;
 • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line na stronie ceidg.gov.pl i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku);
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny;
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Więcej informacji www.ceidg.gov.pl

Profil Zaufany  jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
punktem potwierdzającym Profil Zaufany!

Dołączyliśmy do grona urzędów, w których funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany. To dla nas kolejny krok na drodze ku "e-urzędowi".

Ministerstwo Cyfryzacji wyraziło zgodę na pełnienie przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany (PZ). Już teraz można go u nas potwierdzić, sprawdzić lub unieważnić.

Jakie urzędy i jakie sprawy obsługuje ePUAP

Samorządy, w tym urzędy gminy — złóż wniosek o dowód dla siebie lub dziecka; zgłoś utratę lub zniszczenie dowodu albo prawa jazdy; zawiadom o sprzedaży samochodu; dopisz się do spisu wyborców,

 • USC (urzędy stanu cywilnego) — uzyskaj odpisy aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu, lub inne dokumenty; zgłoś urodzenie dziecka,
 • ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — sprawdź, czy pracodawca cię ubezpieczył i jaką dostaniesz emeryturę; przejrzyj swoje zwolnienia lekarskie i składki,
 • NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) — odbierz przed wyjazdem za granicę kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),
 • US (urzędy skarbowe) — sprawdź swoje rozliczenia podatkowe; zgłoś spadek lub darowiznę,
 • KRK (Krajowy Rejestr Karny) — pobierz zaświadczenie o niekaralności,
 • UP (urzędy pracy) — zarejestruj się jako osoba bezrobotna i korzystaj ze szkoleń,
 • CEIDG – zarejestruj działalność gospodarczą lub zaktualizuj swoje dane w CEIDG,
 • Gdy nie ma formularza do załatwienia twojej sprawy, wyślij pismo ogólne.

Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Gdzie złożyć wniosek o Profil Zaufany?

Wniosek o Profil Zaufany można złożyć przez internet: www.pz.gov.pl i poświadczyć go w Punkcie Potwierdzającym – teraz również w naszym Urzędzie. Do takiego punktu należy udać się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem.

Można również założyć i potwierdzić Profil Zaufany online za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Ta forma nie wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie czy Punkcie Potwierdzającym.

Zachęcamy Państwa do wyrobienia Profilu Zaufanego i tym samym możliwości załatwiania wielu spraw w różnych urzędach i instytucjach o każdej porze dnia bez wychodzenia z domu. To przede wszystkim wygoda, oszczędność czasu i łatwy dostęp.

Punkt dostępny jest na parterze budynku urzędu w Sali Obsługi Mieszkańców – stanowisko Referatu Działalności Gospodarczej i Informacji.

Zapraszamy w poniedziałek w godz. 09:00 – 18:00, wtorki – czwartek 8.00-16.00 oraz piątek godz. 08:00 – 15:00.

Więcej informacji pod adresem: https://pz.gov.pl/pz/index

W związku z wprowadzonym z dniem 01.09.2019 roku obowiązkiem prowadzenia wykazu informacji o podatnikach VAT - tzw. „Biała lista podatników VAT” („BLP”), informujemy, że zgłoszenia rachunku bankowego dokonujemy na wniosku CEIDG-1 w dowolnym urzędzie gminy.

Pamiętaj, że biała lista podatników VAT nie obejmuje prywatnych rachunków bankowych! Gdy nie jesteś pewien, jaki charakter ma Twój dotychczasowy rachunek bankowy (firmowy czy osobisty), należy zasięgnąć informacji w banku, który go prowadzi.

Zgłoszenia rachunku bankowego można dokonać również za pomocą profilu zaufanego na stronie www.ceidg.gov.pl, przy użyciu opcji „zaloguj” – „załóż nowe konto przedsiębiorcy”.

Tutaj sprawdzisz, czy Twój rachunek bankowy jest już widoczny na BLP: https://www.podatki.gov.pl/

Pytania w zakresie BLP można kierować do Krajowej Informacji Skarbowej pod numerem infolinii: 22 330 03 30.

Więcej informacji na stronie: https://www.biznes.gov.pl/

Na górę